Blíží se konec žádostí o naši podporu!

Termín podání žádostí bude ukončen k 30. 4. 2021

Sport bez předsudků, který organizuje akce Ragbyové akademie Yvese Perrota, podporuje mladé sportovce, již od roku 2014, kdy byl vytvořen Fond podpory, který nabízí aktivní finanční pomoc třem skupinám žadatelů.

První skupinou jsou mladí sportovci z rodin, kde jejich současná sociální situace není příliš dobrá a to zejména z toho důvodu, že se jedná o žadatele z neúplných rodin či rodin, kde není dostatek finančník prostředků na sportovní činnost. http://www.akademieragby.cz/fp-prostredi/

Druhou skupinu tvoří vícečlenné rodiny a sourozenci. Zde se snažíme podpořit ty rodiny u kterých jsou náklady na jejich dva, ale i více mladých sportovců opravdu vysoké. http://www.akademieragby.cz/fp-sourozenci/

Třetí skupinu tvoří, sportovci, kteří disponují tzv. talentem a my v nich vidíme velký potenciál do budoucna. http://www.akademieragby.cz/fp-talent/

Mezi tyto skupiny každoročně rozdělíme částku okolo 200 tisíc korun. Finanční prostředky získáváme od našich partnerů a proto bychom rádi nyní zvýraznili výraznou podporu spolku Asociace mladých, malých oddílů ragby neboli AMMOR a také našeho generálního partnera SBP, společnost MÚÚÚ – Písecké uzeniny, společnost Pražská Energetika a. s., Alef a. s., ale i další společnosti a organizace.

Uznání však zaslouží i dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. 

Máte-li chuť se o způsobech podpory dozvědět něco více, klikněte na: http://www.akademieragby.cz/fond-podpory-ragbyove-akademie-yvese-perrota/

BAMBIK