Proč vznikla Akademe a proč ji děláme rádi?

Ragbyová Akademie Yvese Perrota, vznikla v roce 2013 a už na začátku si stanovila jasný cíl, kterým je podporovat a vychovávat mladé hráče, hráčky ragby a trenéry nad standardní rámec dostupných možností v Česku.

Akademie je otevřena každému mladému sportovci, napříč ragbyovými kluby a sportovními oddíly a každý rok pořádáme několik zajímavých akcí, seminářů a kempů. Od roku 2019 velmi úzce spolupracujeme s Asociací pro mladé a mladé kluby ragby v česku. Mezi naše nejznámější akce patří letní kempy, které dělíme podle věku účastníků na MINI, ELITE a OPEN.

Ragbyová akademie Yvese Perrota je velmi otevřená všem novým trendům a směrům ve výchově mladých ragbistů a ragbistek. Nese jméno velkého inovátora a podporovatele českého ragby pana Yvese Perrota, který je francouzským emeritním profesorem sportu a ragby a přes patnáct let působil v roli sportovního ředitele v oblasti Lyonnaise ve Francii.

K našim hlavním cílům patří: Poskytovat sportovní rozvoj a odborný přístup při začlenění do sportovního a společenského života všem našim členům. Mít vždy osobní individuální přístup k řešení problémů a nabízet aktivní finanční podporu hráčům a hráčkám ze sociálně slabšího prostředí nebo neúplných rodin.

Ihned po svém začátku působení se snažíme nabízet talentovaným hráčům možnost jejich sportovního a společenského růstu v zahraničí, zejména ve Francii, která patří k ragbyovým velmocím a kde je pokládáno propojení sportu se vzděláním a poznáním společenské kultury za klíčové.

Budeme rádi, když se do našich akcí zapojíte a stanete se naší velkou rodinou.

Váš Karel Ševčík a Yves Perrot