Proč vznikla Akademe a proč ji děláme rádi?

Ragbyová Akademie Yvese Perrota, vznikla v roce 2013 a už na začátku si stanovila jasný cíl, kterým je podpora mladých hráčů, hráček a trenérů nad rámec dostupných možností.

Akademie je otevřena napříč ragbyovými kluby a sportovními oddíly všem zájemcům. Každý rok pořádá několik zajímavých akcí, seminářů a kempů. Od roku 2019 úzce spolupracujeme s Asociací pro mladé a malé kluby ragby (AMMOR). 

Ragbyová akademie Yvese Perrota je otevřená novým trendům a směrům ve výchově mladých ragbistů a ragbistek. Nese jméno velkého inovátora a podporovatele pana Yvese Perrota, který je francouzským emeritním profesorem sportu. 15 let zastával roli sportovního ředitele oblasti Lyonnaise (Francie).

K hlavním cílům patří:

Poskytovat sportovní rozvoj a odborný přístup při začlenění do sportovního a společenského života všem našim členům.

Mít vždy osobní individuální přístup k řešení problémů a nabízet aktivní finanční podporu hráčům a hráčkám ze sociálně slabšího prostředí nebo neúplných rodin.

Nabízíme i možnost sportovního a společenského růstu v zahraničí, zejména ve Francii, která patří k ragbyovým velmocím a kde je pokládáno propojení sportu se vzděláním a poznáním společenské kultury za klíčové.

Budeme rádi, když se do našich akcí zapojíte i vy a stanete se tak součástí naší velké rodiny.

Váš Karel Ševčík a Yves Perrot