FP – Sourozenci

1C – Fond podpory pro sourozence ve věku od 8 do 18 let

Základní cena pro prvního sourozence vždy zůstává.

Základní cena pro dalšího sourozence nižší o 50 – 60% základní ceny akce.

Podpoříme vždy několik sourozeneckých párů či trojic v rámci akce.

Žádost o podporu se stává závaznou zasláním nejpozději 30 – 60 dní před samotnou akcí!

Způsob a výše podpory bude určena individuálně, nejpozději však 20 dní před akcí.

Žádost musí obsahovat:

1. Písemná žádost zaslaná emailem musí obsahovat:
a. Odůvodnění, proč máme podpořit právě vaši žádost
b. Sportovní CV žadatelů
c. Jak dlouho ragby vaši sourozenci hrají
d. Co chtějí vaše děti v ragby dosáhnout

2. Písemné doporučení vlastního klubu

Žádost musí získat:

1. Doporučení komise RAYP

O schválení podpory také rozhoduje:

1. Včasná registrace
2. Včasná úhrada zálohy za prvního účastníka na akci

Karel Ševčík – Organizační manažer
00420 775 346 098
karelsevcik10@gmail.com