Přihláška na akci

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení / Nom et prénom / Name and surname
* Údaje pro sportovní oblečení
* Détails pour les équipements sportifs
* Details for sports equipment
* Údaje pro sportovní oblečení
* Détails pour les équipements sportifs
* Details for sports equipment
Jméno rodiče / Nom et prénom des parents / Parent's name and surname
*Pokud má nějaké zdravotní potíže nebo alergie, napište prosím jakého typu a zda užívá pravidelnou medikaci.
*Prend-il régulièrement des médicaments, quel genre ? Souffre-t-il d'une réaction allergique ? (merci de préciser). A-t-il des allergies alimentaires ? (merci de préciser).
*Does he/she take medication regularly and what kind? Does he/she suffer from an allergic reaction? (please specify). Does he/she have any food allergies? (please specify)
Podáním přihlášky souhlasím se stanovami akademie a s tím, že jméno, příjmení a rok narození mohou být zveřejněny na nástěnce klubu nebo na webu akademie s údaji o platbě příspěvků. Fotografie členů mohou být použity k prezentaci činnosti akademie.
Ve smyslu nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů beru na vědomí, že mé osobní údaje (resp. osobní údaje dítěte, které zastupuji), jak jsou uvedeny v níže, budou použity pro potřeby centralizované evidence členské základny v rámci ČUS a ČOV a pro potřeby akademie.

Prohlašuji, že jsem seznámen se skutečností, že pokud bude mé dítě jako účastník akce konzumovat alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo jiné návykové látky, zajistím v případě vyloučení, odvoz účastníka z akce na vlastní náklady po předchozí domluvě s vedoucím akce, protože se jedná o hrubé porušení pravidel akce ragbyové akademie Yvese Perrota.
Chcete požádat o finanční příspěvek? Postupujte dle pokynů na webu Patron dětí - https://patrondeti.cz/zadost