FP – Talent

1A – Fond podpory pro talentované hráče ve věku od 10 do 18 let

Výše podpory může být až 70% základní ceny!

Podpoříme vždy několik účastníků v rámci akce.

Žádost o podporu se stává závaznou zasláním nejpozději 30 – 60 dní před samotnou akcí!

Způsob a výše podpory bude určena individuálně, nejpozději však 20 dní před akcí.

Žádost musí obsahovat:

1. Písemná žádost zaslaná emailem musí obsahovat:
a. Odůvodnění, proč máme podpořit právě vaši žádost
b. Sportovní CV žadatele
c. Jak dlouho ragby hrajete
d. Co chcete v ragby dosáhnout

2. Písemné doporučení vlastního klubu
a. Písemné doporučení klubového trenéra včetně jeho trenérské Licence ČSRU

Žádost musí získat:

1. Doporučení komise RAYP

O schválení podpory také rozhoduje:

1. Včasná registrace na akci

2. Úhrada zálohy za akci – při uznání podpory bude vrácena či započtena

 

Karel Ševčík – Organizační manažer
00420 775 346 098
karelsevcik10@gmail.com