Korona virus, porazíme společně!

České ragby, jeho partneři a podporovatelé si stejně jako my všichni nyní uvědomuje, že právě nyní je důležité být vytrvalý, silný, ale také neztrácet víru, nadšení, entuziasmus, ale také dodržovat pravidla.

Jedině tak, se přiblížíme konečnému vítězství a budeme moci na hřiště a sportovat.