Karel Ševčík – Váš patron

Rozklikněte si Online žádost o dar | Patron dětí (patrondeti.cz)

Karel Ševčík je manažerem programu Sport bez předsudků a hlavním trenérem AMMORU a Ragbyové akademie Yvese Perrota.

Problematikou zapojení dětí ze sociálně slabších či vyloučených skupin do pravidelného sportovního a společenského života se zabývá přes 20. let! Je dlouholetý trenér dětí a mládeže. Má za sebou úspěšnou sportovní hráčskou a také trenérskou ragbyovou kariéru.

Ve věku 19-ti let, přišel při sportovním úrazu hlavy o celkovou hybnost levé poloviny těla, byl tedy nucen zahájit několikaměsíční léčbu v Vojenské nemocnici v Praze. Hybnost se mu navrátila, zůstaly však občasné ztráty orientace a schopnost se vyjadřovat. Z těchto důvodů byl nucen opustit tehdejší armádní středisko sportu v Dukle Přelouč a léčit se ve Vyškově. Snad díky svému pozitivnímu myšlení se velmi rychle dostal zpět do životní pohody a i díky této situaci, přehodnotil svůj vztah k životu. Snad právě tehdy vzniklo jeho životní motto: „Buď pozitivní, neztrácej naději a dělej všechno na 100%“.

Ačkoliv se mu úraz stal při ragby, nikdy na tento sport nezanevřel, neustále věřil, že se opět vrátí na hřiště a ačkoliv to nebylo jednoduché, bojoval. Skoro po roce se opět postavil na hřiště a v následujícím roce už byl nejenom oporou vyškovského týmu, ale také trenérem nejmladší kategorie dětí do 12-ti let. V roce 1992 debutoval v reprezentaci České republiky proti Španělsku (24 : 24), které se hrálo právě ve Vyškově. Karel nastupoval před spoustou diváků, kteří znali jeho příběh, podporovali ho a hlavně viděli jeho položení bodů, kdy „prokličkoval“ snad přes 8 protihráčů a skóroval přímo pod ragbyové „háčko“. Není tedy divu, že následně vyzkoušel ragby ve Francii a po svém návratu zakládá program Sport bez předsudků, který již přes 22 let podporuje děti a mladou generaci při sportování. S nepřízní osudu musíte bojovat, protože když nebojujete, prohrajete. Také můžete být pozitivní a i když zrovna nemáte „růžové“ životní období, můžete pomáhat. Vždycky tu bude někdo kdo to potřebuje!

A právě podobné osudy stojí za vašimi dárci, kteří vám mohou přispět na sportování či pomůcky pro vašeho syna či dceru, takže opět si přečtěte příspěvek viz obrázek:

Je nutné sepsat vaši žádost o finanční příspěvek, kde musíte rozepsat proč žádáte o finanční podporu a také specifikovat výši prostředků, viz obrázek:

Také je nutné si přečíst základní informace o tom na co, pro koho budete žádat? – viz obrázek

Zde zatrhnete libovolnou kolonku, ale také můžete zažádat třeba na sportovní pomůcky nebo na pomoc rodině v nouzi. Nicméně pro finanční podporu některého našeho letního kempu se nejlépe hodí kolonka „volný čas“!

Až začnete žádost vyplňovat, objeví se vám v žádosti otázka: Kdo je vaším partonem? Odpověď naleznete níže, jen ji zkopírujte a dosaďte do žádosti.

Takže se můžete pustit do vyplňování….

Alexander Krizovský