Patron dětí – projekt co podporuje aktivity dětí.

Miluji ragby, neboť vždy kolem něho pracují lidé se srdcem na pravém místě. S níže popsanou nabídkou mne oslovila maminka kluků, které znám od jejich dětských let a kteří v obou případech nyní reprezentují naši republiku, ale hlavně jsou to slušní mladí muži, kteří se nebojí projevit svůj názor a navíc jim ragby opravdu jde.

Projekt Parton dětí pomáhá celkem zeširoka a nabízí aktivní pomoc dětem z nízkopříjmových rodin, pomáhají při nákupu zdravotních pomůcek, terapii, asistenci, přispívá na lázeňské pobyty apod. Dokáže nabídnout pomoc při financování školních obědů, kroužků, sportovních členství nebo při nákupu školních potřeb, úhrad za pobyty škol v přírodě, ZUŠ, na adaptačních kurzech, sportovních soustředěních atd. Mají také program pro talentované děti, kde pomohou při spolufinancování nákladů na cestovné, vybavení apod.

Takže koukněte na stránky www.patrondeti.cz

Nad rámec normální pomoci českým dětem, pomáhají i dětem z Ukrajiny, které se nyní zapojují i do činnosti našich klubů.

Samotná pomoc probíhá tak, že zákonný zástupce vyplní on line žádost, zároveň musí požádat o garanci či ověření patrona (tímto garantem bude RAYP), který zná situaci daného dítěte, který také vyplní svou část žádosti o konkrétní dar nebo službu. U Patrona dětí prověří, zda je žádost o potřebu oprávněná (chrání se peníze dárců..), z poskytnutých údajů se napíše příběh, který se umístí na web, samotný příspěvek se vybírá formou „on line“ v rámci veřejných sbírek a když je vybráno (trvá minimálně měsíc, ale často je vybráno dříve), neposílají se rodině peníze, ale proplatí se jí předmět pomoci nebo služba přímo u dodavatele. Se samotným žadatelem se na počátku uzavírá smlouva.

Alexander Krizovský