Ragby POP ART

Karel Štědrý (1985) autor letošní netradičně pojaté ragbyové kolekce http://www.akademieragby.cz/sportovni-vybaveni/

Karel Štědrý (1985) se k malbě dostal už během studia na pražské střední škole Václava Hollara, kde ale jeho hlavním oborem byla propagační grafika. O čtyři roky později, v roce 2003, složil zkoušky do ateliéru malby Stanislava Diviše na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

Během šesti let studia se ale Štědrého malba posouvala i k ryze abstraktním polohám, z nichž vystupuje například cyklus maleb z roku 2008 Friends of Lunapark, v nichž autor ve své typické barevnosti i modelaci tvarů zkoumal vrstvení a kompozice téměř až dekorativních ornamentů sahajících až k rovině geometrie. O tom, že mu právě geometrie učarovala, svědčí i název jeho diplomového celku – soubor nese název Nikdo negeometrický nechť nevstupuje!

Už ve svých malířských počátcích se Karel Štědrý představil poměrně rozpoznatelným malířským projevem, založeným především na výrazně zářivě a kontrastně podaném koloristickém pojetí malby a na tvarově plastickém rukopisu. Vycházel při tom z figurálních forem, jejichž motivy vycházely z prostředí hip-hopové subkultury.