Proč to vlastně děláme?

Ragbyová Akademie Yvese Perrota, se snaží vychovávat a podporovat mladé hráče ragby a trenéry nad běžný rámec dostupných možností. V průběhu každého roku pořádá několik několik provázaných akcí. Mezi nejznámější patří letní MINI a ELITE kemp. Akademie je otevřena každému mladému sportovci, napříč ragbyovými kluby a sportovními oddíly a hlavním cílem akademie je:

 Odborný přístup při začlenění do sportovního a společenského života
 Osobní individuální přístup 
 Zajištění sociálních programů podpory

V případě zájmu nabízíme možnost maximálního rozvoje vzdělání a sportovní výkonnosti s cílem propojení sportovního růstu a možnosti vzdělání v zahraničí, zejména ve Francii.

 Program pro sportovce ze sociálně slabších vrstev
 Středoškolské vzdělání v ČR a zahraničí s možností hrát ragby
 Vysokoškolské studium v zahraničí
 Sportovní angažmá v zahraničí

Karel Ševčík a Yves Perrot

BAMBYK

 

Nabízíme:

Rozvoj ragbyových dovedností
Individuální schopnosti a dovednosti
Kolektivní dovednosti
Všeobecný sportovní rozvoj
Rozvoj aerobních schopností
Rozvoj anaerobních dovedností
Kombinace sportovních disciplín
Rozvoj mentálních schopností

Krátkodobá sportovní soustředění v České republice
Sportovní stáže a soustředění v zahraničí

Zajištění pravidelné a nadstandardní zdravotní péče