Přihláška na akci

Podáním přihlášky souhlasím se stanovami akademie a s tím, že jméno, příjmení a rok narození mohou být zveřejněny na nástěnce klubu nebo na webu akademie s údaji o platbě příspěvků. Fotografie členů mohou být použity k prezentaci činnosti akademie.
Ve smyslu nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů beru na vědomí, že mé osobní údaje (resp. osobní údaje dítěte, které zastupuji), jak jsou uvedeny v níže, budou použity pro potřeby centralizované evidence členské základny v rámci ČUS a ČOV a pro potřeby akademie.

Prohlašuji, že jsem seznámen se skutečností, že pokud bude mé dítě jako účastník akce konzumovat alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo jiné návykové látky, zajistím v případě vyloučení, odvoz účastníka z akce na vlastní náklady po předchozí domluvě s vedoucím akce, protože se jedná o hrubé porušení pravidel akce ragbyové akademie Yvese Perrota.