Fond podpory 2021

K 30. dubnu 2021 byla ukončena možnost podat žádost o finanční příspěvek na letní akce našeho projektu.

K tomuto datu evidujeme více jak padesát žádostí ze všech tří vypsaných programů. O udělené výši a způsobu podpory budeme vybrané účastníky informovat písemnou formou k datu do 30. května 2021!

Co je a k čemu slouží Fond podpory?

Fond podpory Ragbyové akademie Yvese Perrota se snaží přímo pomáhat těm hráčům a hráčkám, kteří si to zaslouží nebo naši finanční či materiální podporu potřebují. 

Můžete nám pomoct i vy a stát se partnerem našeho Fondu podpory!

Ale také nám můžete někoho doporučit, v případě že znáte někoho kdo by si naši podporu zasloužil, tak nás ihned kontaktujte!

Všechny doporučené rádi oslovíme a zařadíme do některého z našich programů podpory. V loňském roce se naše podpora zastavila na částce 180.000,- Kč, kterou jsme rozdělili mezi naše účastníky, letos zatím počítáme s částkou 100.000,- Kč, kterou rozdělíme mezi naše žadatele.

V roce 2021 nabízíme podporu v těchto kategoriích, které se účastní našich akcí:

  1. Talent
  2. Sociálně slabší prostředí či neúplná rodina
  3. Sourozenec a vícečlenná rodina                     

Nezapomínáme i na podporu trenérů a trenérek z mladých a malých klubů

Trocha historie, od roku 2014, jsme v rámci našich programů pomohli částkou 800.000,- Kč

Bambyk