Akademie vzdává hold velkým mužům naší ragbyové historie…

Akademie vzdává hold velkým mužům naší ragbyové historie…

Letošním ročníkem letních kempů vzdáváme velké poděkování ragbyovým osobnostem, bez kterých by dnešní České ragby nemohlo existovat v současné podobě. Tyto silné osobnosti a Ragbisté s velkým R v průběhu svého života obětovali svému ragby doslova vše, mnozí zažili obrovské perzekuce, kterým se postavili tak, že je naší povinností si jejich odvahu, nezlomnost a čest, připomínat i dnes.

Tito Ragbisté byli především lidé s obrovským lidským a mentálním přesahem a během svého života ovlivnili mnoho svých pokračovatelů.

My si je dovolíme v rámci letošního kempu připomenout alespoň uvedením jejich jména a symbolického čísla na zadní straně dresu letošní edice. Co jméno, to nezapomenutelná a výrazná osobnost našeho sportu, ale i České republiky.

Jelikož jsme si v Akademii, dali za cíl vychovávat mladé hráče a hráčky nejenom po sportovní stránce, ale také po té lidské a osobnostní a protože ragby není jen pouhý sport, tak je nutné si takové osobnosti a jejich odkaz připomínat a pokoušet se na ně nezapomínat!

BAMBYK