Proč se snažíme?

Ragbyová Akademie Yvese Perrota, se snaží vychovávat a podporovat mladé hráče ragby a trenéry nad rámec běžně dostupných programů. V průběhu roku pořádá pravidelně několik několik provázaných akcí.

Akademie je otevřena každému mladému sportovci, napříč ragbyovými a sportovními oddíly v České republice a hlavním cílem je:

 – Odborný přístup při začlenění do sportovního a společenského života
 – Osobní individuální přístup 
 – Zajištění sociálních programů podpory

V případě zájmu nabízíme možnost maximálního rozvoje vzdělání a sportovní výkonnosti s cílem propojení sportovního růstu a možnosti vzdělání v zahraničí, zejména ve Francii.

 – Program pro sportovce ze sociálně slabších vrstev
 – Středoškolské vzdělání v ČR a zahraničí s možností hrát ragby
 – Vysokoškolské studium v zahraničí
 – Sportovní angažmá v zahraničí

 

Nabízíme:

Rozšířená sportovní příprava

Krátkodobý a dlouhodobý tréninkový plán

 – Rozvoj ragbyových dovedností
 – Individuální schopnosti a dovednosti
 – Kolektivní dovednosti
 – Všeobecný sportovní rozvoj
 – Rozvoj aerobních schopností
 – Rozvoj anaerobních dovedností
 – Kombinace sportovních disciplín
 – Rozvoj mentálních schopností

Testování hráčů

Pravidelná sportovní konfrontace

Krátkodobá sportovní soustředění v České republice
Sportovní stáže a soustředění v zahraničí

Sportovní testy v zahraničí pro vybrané hráče

Zdravotní péče

Zajištění pravidelné a nadstandardní zdravotní péče