RAYP

Ragbyová Akademie Yvese Perrota vychovává talentované hráče ragby a trenéry nad rámec běžného programu ČSRU. V součinnosti s Trenérskou Akademií každoročně pořádá několik provázaných akcí.

Projekt Ragbyové Akademie Yvese Perrota může být prostředkem, kterým bychom chtěli zaujmout mladé hráče, jejich zákonné zástupce, ale také nové trenéry. 

Program akademie je otevřen každému mladému sportovci, napříč ragbyovými a sportovními oddíly v České republice.

 – Odborný přístup při začlenění do sportovního a společenského života
 – Osobní individuální přístup 
 – Sociální program podpory

V případě zájmu hráče a jeho zákonných zástupců bychom rádi nabídli možnost maximálního rozvoje vzdělání a sportovní výkonnosti s cílem propojení sportovního růstu a možnosti vzdělání.

 – Základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků v Praze a ČR
 – Víceletá gymnázia v Praze a ČR
 – Program pro sportovce ze sociálně slabších vrstev
 – Středoškolské vzdělání v ČR a zahraničí s možností hrát ragby
 – Vysokoškolské studium v zahraničí
 – Sportovní angažmá v zahraničí

 

Špičková celoroční příprava mládeže

Rozšířená sportovní příprava

Krátkodobý a dlouhodobý tréninkový plán

 – Rozvoj ragbyových dovedností
 – Individuální schopnosti a dovednosti
 – Kolektivní dovednosti
 – Všeobecný sportovní rozvoj
 – Rozvoj aerobních schopností
 – Rozvoj anaerobních dovedností
 – Kombinace sportovních disciplín
 – Rozvoj mentálních schopností

Testování hráčů

Pravidelná sportovní konfrontace

Krátkodobá sportovní soustředění v České republice
Sportovní stáže a soustředění v zahraničí

Sportovní testy  v zahraničí pro vybrané hráče

Zdravotní péče

Zajištění pravidelné a nadstandardní zdravotní péče