Příspěvky na Letní kemp schváleny a rozdány

29.5.2015

Letošní hlavní akce Ragbyové akademie - Letní kemp v Olomouci se rychle blíží.

K dnešnímu dni máme přihlášeno na 89 účastníků z řad děvčat i kluků, někteří z nich potřebují naši podporu a té my se nebráníme.

 

V tomto roce, jsme již podpořili některé hráče a hráčky v rámci Zimního kempu, který proběhl na sklonku ledna v Praze. Také jsme finančně a technicky podpořili sportovní testování šestice hráčů do 18 let ve francouzském Maconu a nyní hodláme podpořit účastníky Letního kempu, kteří prostřednictvím zaslaných žádostí požádali o naši podporu.

Hodláme také podporovat dva účastníky, kteří se rozhodli využít naši nabídku a v září odejdou na dvouletou studijní a ragbyovou stáž do Francie.

K dnešnímu dni činí celková výše poskytnuté letošní podpory na 60. 000,- Kč.

 

Organizační družina Fondu podpory (FP) se dne 25. května za účasti členů - Jaroslav Štáhl, Robert Šimák a Karel Ševčík, rozhodla udělit:

 

Podpora sourozenců a vícečlenných rodin:

Výše podpory - cca 17. 000,- Kč

 

Fond podpory talentovaným hráčům:

Výše podpory - cca 23. 000,- Kč

 

Fond podpory hráčům ze sociálně slabého prostředí:

Výše podpory - cca 20 000,- Kč

 

Vlastní zájemce budeme o individuální výši podpory informovat individuálně.

Další zájemci o naši podporu naleznou informace na našich webových stránkách - akademieragby.cz

 

Ragbyová akademie Yvese Perrota, dále připravuje:

Podzim 2015

Odjezd našich hráčů do francouzského Maconu na víceleté studium 

a ragbyové zkušenosti do klubu s nejvyšší sportovní úrovní FFR (Francouzská federace ragby) - mentor Yves Perrot

V době podzimních prázdnin Podzimní akademie RAYP - Praha/ možná i jinde :-)

 

Tož tak, někdo vydává směrnice, my na to jdeme přímo J,

Snad se na nás za to nebudete zlobit.

 

Karel Ševčík

Ragbyová akademie Yvese Perrota > Aktuálně > Příspěvky na Letní kemp schváleny a rozdány
Stáhněte si brožuru k 15. výročí

Generální partner

Hlavní partner

   

Mediální partner

Partner ubytování 

Oficiální dopravce

Partner sportovního vybavení

Produktový partner

Partneři

 

Podporují nás