Přihláška na kemp

Podáním přihlášky souhlasím se stanovami akademie a s tím, že jméno, příjmení a rok narození mohou být zveřejněny na nástěnce klubu nebo na webu akademie s údaji o platbě příspěvků. Fotografie členů mohou být použity k prezentaci činnosti akademie. Ve smyslu nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů beru na vědomí, že mé osobní údaje (resp. osobní údaje dítěte, které zastupuji), jak jsou uvedeny v níže, budou použity pro potřeby centralizované evidence členské základny v rámci ČUS a ČOV a pro potřeby akademie.