NEZAPOMEŇTE PODEPSAT!

9.7.2015

NEZAPOMEŇTE PODEPSAT!

Jméno a příjmení účastníka Letního kempu:Datum narození:Jméno zákonného zástupce:Podpis:

 

3 - Souhlas rodičů účastníků:

Souhlasíme, aby se moje dítě zúčastnilo Letního ragbyového kempu Yvese Perrota

v Olomouci, ve dnech od 11. do 18. července 2015.

Tímto uděluji plnou moc každému z trenérů a členů realizačního týmu Letního kempu RAYP, jmenovitě Karlu Ševčíkovi, Robertu Šimákovi a dalším členům realizačního týmu Letního kempu RAYP, a to každému z nich samostatně, aby po dobu akce v mém zastoupení rozhodoval o mém dítěti v souvislosti se soustředěním (včetně udělení jakýchkoli případných souhlasů k lékařskému ošetření atd.).

Souhlasíme také se skutečností, že v rámci prezentace a propagace akce mohou být zveřejněny audiovizuální dokumenty pro podporu Programu C2 - Ragbyová akademie Yvese Perrota.

 

Každý účastník akce RAYP bude seznámen se skutečností, že:

Vždy a za všech okolností se chovám jako čestný a správný kluk či děvče,

nebojím se nahlas pozdravit každého, když to okolnosti vyžadují.

Slušnost vůči okolí není projevem slabosti, ale naopak ukazuje vlastní silnou osobnost!

 

Starší účastníci jsou nápomocni každému z těch mladších nebo nových.

Děvčata, slečny, paní, starší dámy a pány vždy rád pustím před sebe ve frontě na cokoliv.

K zařízení a materiálu zajištěné RAYP se chovám tak jako k vlastní nejoblíbenější věci!

 

NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU!

4 - Doklady:

Děti pod 15 let

Kopie karty pojištěnce, Potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem rodiče

Děti nad 15 let

Občanský průkaz, originál karty pojištěncewww.akademieragby.cz

 

FACEBOOK – Ragbyová akademie Yvese Perrota

Ragbyová akademie Yvese Perrota > Aktuálně > NEZAPOMEŇTE PODEPSAT!
Stáhněte si brožuru k 15. výročí

Generální partner

Hlavní partner

   

Mediální partner

Partner ubytování 

Oficiální dopravce

Partner sportovního vybavení

Produktový partner

Partneři

 

Podporují nás