Hodnocení druhého Letního kempu 2014

5.8.2014

Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Hodnocení druhého Letního kempu 2014

Druhý Letní kemp Ragbyové akademie Yvese Perrota se konal v červenci v Olomouci,

kde našlo celkem 97 mladých sportovců veškeré možné podmínky a zázemí pro svůj sportovní růst.

Akce akademie mají několik hlavních cílů, mezi sportovní patří zdokonalení vlastní sportovní výkonnosti a nastavení vlastní sportovní cesty, mezi společenskými bych vyzdvihnul ten hlavní, že za všech okolností se musím chovat jako správný člověk a sportovec.

 

Hlavní sportovní manažer:

Yves Perrot

je i ve svých 71 letech ve skvělé formě a jeho připravenost na daná temata je fascinující. Akce byla na chvilku ohrožena, neb Yves, cestoval na akci celých 26 hodin místo plánovaných 6. I taková letecká společnost jako je Lufthansa, nemá někdy své ideální dny.

 

Host akademie:

Hlavním trenérským hostem akce byl bývalý skotský reprezentant Graig Hamilton, jež za Skotsko sehrál několik utkání na postu druhé řady a jeho přínos akci byl na vysoké úrovni, nejlepší jeho vizitkou bude odpověď samotných účastníků. Graig si v současné době dodělává trenérskou licenci na univerzitě v Edimbourg (Skotsko) a dle jeho vyjádření přijede i příští rok.

 

Aktivní trenéři a asistenti:

Dalšími aktivními trenéry byli jako obvykle, Karel Ševčík, Andy Chuter, Karel Berounský, Vojtěch Havel a Jan Macháček, v rámci trenérských jednotek se zapojovali i asistenti, Vladimír Havel, Robert Šimák, Dali Samet a Čestmír Motejzlík z Plzně, který využil nabídky akademie, aby se v rámci podpory zúčastnil kempu se svými třemi nejlepšími svěřenci.

Myslíme si, že pouze aktivní podpora může být pro české ragby přínosem.

 

Hlavní sportovní téma:

V rámci akce bylo stanoveno téma, které je alfou a omegou celého našeho sportu a tím je vnímání prostoru, postavení soupeře a následné vyhodnocení situace s nejlepším řešením situace.

Sekundární témata byla:

Kolektivní a individuální obrana, individuální technika – míčová a kopací

 

Asistenti volného času:

V průběhu akce byly opět dětem k dispozici po celou dobu děvčata z animátorského týmu – Simona Gronesová, Jana Štáhlová, Barbora Gatnarová, Kristýna Šimáková a Katrin Geoová, které se o účastníky staraly nadmíru zodpovědně.

 

Zdravotní dozor:

Celkem tři úrazy, které se ovšem nestaly na sportovišti, řešila fyzioterapeutka Petra Kubíková s takovou péčí, že bychom ji nejraději rozkrájeli do všech ragbyových klubů, přesně takto má vypadat starost o zraněné hráče.

 

Technické a organizační zázemí:

Nad technickým a organizačním zajištěním bděli Pavel Čech, Lucie Čechová a Jaroslav Štáhl, bez jejich nasazení by celá akce nemohla proběhnout takto zdárně.

 

Krátké sportovní hodnocení:

Na našich akcích je zřetelné jedno, akcí se zúčastňují hráči či hráčky, jež ragby milují a chtějí být v něm co nejlepší. U starších kluků je patrná snaha se zdokonalovat a vidíme, jak si srovnávají svůj sportovní přístup k ragby.

Bohužel na kategoriích od 15 let výše je patrná, jejich nekomplexní příprava, jež si s sebou přinášejí a také jak se jim určité ragbyové základní dovednosti zcela zautomatizovaly do herního projevu.

Mladší adepti, doslova hltají vše a velmi rychle se adaptují na složitá témata hry, když jim ji podáváte jednoduchou, zábavnou formou.

U obou skupin je vidět obrovský potenciál našeho ragby.

 

Co chystáme:

V průběhu listopadu, odcestuje 6 nejtalentovanějších hráčů ve věku od 15 do 17 let do Francie na sportovní testy a čtyřdenní pobyt do velmi význačného klubu.

Cíl je patrný, představit naše hráče a způsob naší práce.

Všem účastníkům a rodičům by nemělo být jedno, kdo jejich dítě sportovně vede, jaká je jeho erudice, jak děti motivuje po sportovní, ale i společenské stránce. Hráči i jejich rodiče by měli vyvíjet tlak na kluby, kde se hráči připravují a poukazovat na skutečnost, že není možné, aby děti připravovali trenéři bez trenérské licence dané kvalifikace.

 

Krátké společenské zhodnocení:

V rámci celé akce se snažíme v účastnících podporovat jejich vlastní individualitu. Jestliže hráč něco na hřišti nechápe nebo ho to přímo nudí, není to chyba hráče, ale nás trenérů. Takto chápeme naši pedagogickou úlohu.

Mimo hřiště si každý účastník musí uvědomit, jak jeho vlastní chování ovlivňuje společenské mínění o něm samotném, ragby a o naší akademii.

 

Jen tak na okraj:

V rámci akce jsme díky Lucce a Pavlu Čechovi, zajistili dvěma hráčům dlouhodobou odbornou lékařskou pomoc a následný chirurgický zákrok. V prvním případě se talentovaný hráč zranil při přípravném utkání mužů, ačkoliv mu v době úrazu bylo pouhých 15 let.

Oddíl jeho zranění neřeší, pouze by rád využíval jeho obrovské sportovní potence.

Druhý případ, je dlouhodobý problém v rámci svalových zakončení, zde se opět jedná o velmi talentovaného hráče, zde se naopak po celý rok snažil jeho klub aktivně hledat cestu, ale bohužel všechny způsoby selhávají a tak hledáme řešení i my.

 

Zhodnocení sociální podpory

V rámci Fondu podpory se akce mohlo zúčastnit 22 mladých ragbyových nadějí, jejichž současná ekonomická situace je ze sociálního důvodu nedostatečná.

Nutno podotknout, že i sami účastníci si této skutečnosti velmi váží a doufáme, že v brzké době budou patřit mezi opory vlastních týmů či našeho národního týmu.

Všem zúčastněným děkuji z celého srdce za jejich nasazení, čas a chuť zdolávat překážky.

Váš Karel Ševčík

Ragbyová akademie Yvese Perrota > Aktuálně > Hodnocení druhého Letního kempu 2014
Stáhněte si brožuru k 15. výročí

Generální partner

Hlavní partner

   

Mediální partner

Partner ubytování 

Oficiální dopravce

Partner sportovního vybavení

Produktový partner

Partneři

 

Podporují nás